Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.4.2019

Den otevřených dveří na demonstrační farmě VH AGROTON 17.4.2019

Pozvánka na zajímavou akci s názvem Podpora heterogenity a funkční biodiverzity zemědělské krajiny.
Řeč bude o ornitologii, biopásech, krmných políčkách pro zvěř a o mnohém dalším.

Program a řečníci:
9:00
Ing. Václav Zámečník
– stav krajiny z pohledu ptáků a biodiverzity
– biopásy a ochrana čejky na orné půdě

Ing. Petr Maděřič
– zkušenosti s biopásy v ekologickém podniku

Ing. Marek Daňhel
– myslivecká potravní políčka pro zvěř

Ing. Václav Zámečník
– výsledky monitoringu ptáků a zhodnocení současného stavu heterogenity krajiny v území demonstrační farmy

12:30 oběd

– terénní exkurze na lokality v době hnízdění
– diskuze k možnostem spolupráce zájmových skupin v území

Akce se koná v rámci projektu Demonstrační farmy, podpořeného Ministerstvo zemědělství České republiky

Svoji účast potvrďte do 15.4. paní Pavlíně Samsonové na emailu info@bioinstitut.cz nebo telefonicky 776 305 605.

Pozvánka ZDE