Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.9.2021

Den otevřených dveří Ekofarma Probio 17.9.2021

Polní den bude zaměřen na redukované zpracování půdy v ekologickém zemědělství. Cílem akce je předvést stroje předních výrobců k umrtvení dvouletého vojtěškového porostu s maximální hloubkou zpracování do 10 cm. Na akci budou předvedeny stroje:

  • Kverneland ECOMAT s půdním pěchem PACKOMAT
  • Kerner radličkový kypřič STRATOS a nožové válce X-CUT
  • Treffler precízní kultivátor TF a radličkové podmítače TG a TGA
  • Horsch radličkový kypřič TERRANO
  • Väderstad radličkový kultivátor SWIFT
  • a další.

Integrace vojtěškových nebo jetelotravních porostů do osevních postupů ekologických farem je důležitá z hlediska dlouhodobé udržitelnosti systému po environmentální a ekonomické stránce. Tyto porosty slouží k odplevelování pozemků, zajištění píce pro hospodářská zvířata, vážou značné množství dusíku do půdy, a jejich kořeny jsou schopny hloubkového melioračního kypření utužených vrstev. Na druhou stranu se jedná o porosty, které je mnohdy náročné mechanicky a efektivně likvidovat.  Smyslem akce není pouze stroje předvést, ale zemědělcům demonstrovat agrotechnické postupy, které jsou vhodné k umrtvení porostu vojtěšky z hlediska úspory nákladů, omezení narušení struktury půdy a zabránění nadměrné mineralizaci živin. Stroje byly pro akci konkrétně vybírány tak, aby tento úkol zvládly. Pro naplnění cíle strategie Farm to Fork – 25% ploch obhospodařovaných v režimu certifikovaného ekologického zemědělství v ČR –  je nezbytně nutné přinášet konkrétní řešení pro zemědělce.

VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU, PROSÍM O VČASNOU REGISTRACI na brezani@probio.cz.

Pozvánka