Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.9.2022

Deklarace chovu koní – dotační rok 2022

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

 • ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
  omezeními
 • AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních
  porostů
 • EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
 • NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření
  Ošetřování travních porostů
 • NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní
  porost
  a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022
  Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
  a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
  ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
  b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními!

Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a zároveň chová koně, je navíc povinen doložit za kontrolní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Deklaraci chovu koní 2022, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a následně podat přes Portál farmáře SZIF nejdříve 1. října 2022.

Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků:

a) Příprava datové sady v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF
b) Generování formuláře na Portálu farmáře SZIF
c) Podání DCHK přes Portál farmáře SZIF

Elektronicky vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2022! Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2022 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2022 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

Pro opatření EZ – Ekologické zemědělství a NEZ – Navazující Ekologické zemědělství zároveň platí, že žadatel musí mít pro hospodářství, na kterém chová koně, a které deklaruje na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke
stažení na stránkách https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v části Ke stažení a složce
Jednotná žádost.

Celé znění ZDE