Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.9.2021

Deklarace chovu koní – dotační rok 2021

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

  • AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních
    porostů
  • ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
    omezeními
  • EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
  • PPO – Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
  • NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
  • NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost

a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
v hospodářství.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními!

Celé znění ZDE