Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.9.2020

Deklarace chovu koní – dotační rok 2020

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

 •  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
 • ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
 • EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
 • PPO – Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
 • NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
 • NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
  a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
  a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
  ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
  b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
  v hospodářství.

Celé znění ZDE