Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.1.2022

Daň z nemovitostí – termín končí 31. lednem

KDY PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Nezapomeňte na podání daně z nemovitostí, tzn. ti kdo se v roce 2021 nově stali majiteli nemovitosti a to ať již pozemku, domu, ale i ti, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali.

Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

KDY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NEPODÁVAT

  • změna výše koeficienty– rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu
  • žádná změna ovlivňující výměru daně

 

KRAJINNÉ PRVKY

Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 a krajinný prvek nemáte zapsán do evidence ekologicky významných prvků, nelze jej uplatnit.

Státní zemědělský intervenční fond v současné době eviduje data o cca 15 000 krajinných prvcích, které se nacházejí na zemědělsky užívaných pozemcích, nebo k nim přiléhají. Ve vztahu k těmto již evidovaným krajinným prvkům není třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání.

Pokud byl podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce 2021, bude citované osvobození možné uplatnit až na rok 2022.


Finanční správa (místně příslušný finanční úřad – „FÚ“)

  •  poplatník uplatní osvobození v daňovém přiznání na příslušné zdaňovací období
  • do daňového přiznání musí poplatník uvést prvky:

1. skupiny – zaevidované na OPŽL do evidence EVP

2. skupiny – nezaevidované v evidenci EVP, které poplatník prokazuje dle skutečného stavu


Tiskopis „PODKLAD PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“ – získá vlastník po zaevidování EVP z veřejného portálu farmáře (Veřejný registr půdy LPIS). 

Zdroj: ČMSZP