Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.11.2021

Další posun zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie

Vláda Spojeného království stanovila dne 18. 11. 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných sanitárních a fytosanitárních kontrol a kontrol živých zvířat při dovozu z EU do UK, a také prodloužení výjimek.

od 1. ledna 2022 začátek povinnosti zasílat předběžné oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu
do 30. června 2022

bude bez omezení dováženo z EU do Velké Británie (zákazy a omezení nebudou uplatňovány)

  • chlazené mleté maso,
  • chlazené a zmrazené mleté drůbeží maso,
  • chlazené masné polotovary.
od 1. července 2022

fyzické kontroly živých zvířat budou převedeny postupně z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly podle toho, jak se budou zařízení zprovozňovat („become designed“).

budou vyžadovány certifikace a zavedou se fyzické kontroly a kontroly totožnosti pro

  • zbývající vedlejší produkty živočišného původu
  • regulované rostliny a rostlinné produkty
  • maso a masné produkty
  • všechny zbývající vysoce rizikové potraviny, které nejsou živočišného původu

kontroly rostlin a rostlinných produktů s vysokou prioritou přesunou z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místa spolu se zavedením kontrol pro všechny rostliny a rostlinné produkty s nižším rizikem budou aplikovány nové požadavky na vývozní zdravotní osvědčení (Export Health Certificate) bude vyžadováno Prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declaration)

od 1. září 2022 budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly pro všechny mléčné výrobky
od 1. listopadu 2022 budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly pro

  • všechny zbývající produkty živočišného původu;
  • směsné produkty;
  • rybí výrobky

Popsané změny z 18. 11. 2021 jsou již promítnuty do dokumentu The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods (pdf; 3,96 MB) na vládním webu UK.

Související odkazy