Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.4.2022

Cyklus seminářů na téma zpracování masa a mléka

MAS Brána Vysočiny v rámci Programu rozvoje venkova připravila cyklus seminářů na téma zpracování masa a mléka.

Součástí programu každého semináře bude mj. případová studie/cvičení o jednotlivých krocích budování zpracovatelského provozu, diskuze o bodech, na které se zapomíná a jsou důležité. Nezapomeneme také na tipy a triky z praxe.

Každý seminář bude zakončen exkurzí do prostor zpracovatelského provozu (sýrárny).

Registrace se provádí přímo v pozvánkách, akce se budou konat na farmách:

Farma Bovine (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj): hospodaří v ekologickém zemědělství na trvalých travních porostech. Chovají masný skot, od roku 2016 mají i malé stádo mléčných krav. Mléko jde přednostně telatům, přebytky zpracovávají na sýry a jiné mléčné dobroty. V rámci agroturistiky nabízí ubytování v apartmánech a prohlídky farmy

Pozvánka

kozí farma Drysice (okres Vyškov, Jihomoravský kraj): chovají stádo koz, vypásají svahy okolo Drysic. V růžové sýrárně vyrábějí vynikající kozí sýry a další výrobky. Nakupují a zpracovávají také kravské mléko

Pozvánka

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov je připraven seminář na téma zpracování masa. Na akci přijede zástupce KVS pro Jihomoravský kraj MVDr. Josef Velecký a detailně seznámí účastníky se správnou přípravou na realizaci faremní zpracovny,  nedostatky a chybami v provozu apod. Na teoretickou část naváže exkurze do prostor faremní bourárny na farmě Škvařilových.

Pozvánka