Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2022

COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)

Avízo MFČR k obnově Kompenzačního bonusu.

Podmínky čerpání dle druhu subjektu

Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele (např. vlastním utlumením podnikání, dovolenou).

Srovnávací období je červen až říjen 2021. Žadatelé si z těchto 5 měsíců vyberou 3 po sobě jdoucí měsíce podle vlastní úvahy, zprůměrují tržby za tyto tři měsíce a tento průměr budou porovnávat s prosincem 2021- pokud bude pokles, budou moci žádat.

U sezonních podnikatelů (např. vlekaři) bude srovnávacím obdobím listopad 2019, prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020. Také si vyberou tři měsíce z těchto pěti, zprůměrují tržby porovnají je s prosincem 2021. Podle toho, kolik bude rozdíl mohou či nemohou o bonus žádat.

Srovnávaným obdobím je prosinec 2021 a leden 2022.

1. bonusovým obdobím je 22. 11. do 31. 12. 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022 (2. bonusové období je tedy od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022).

Doporučujeme žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022, resp. od 1. února 2022 (pro lednové bonusové období a lednové srovnávané období). V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus a na tyto skutečnosti bude muset správce daně reagovat.

Kdo může žádat

  • Živnostníci, společníci malých s. r. o., dohodáři (DPP/DPČ), pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem,
  • důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola uzavřena kvůli dopadům covid-19,
  • kompenzační bonus se bude týkat i subjektů v cestování.

Obrat u musí mít malá s.r.o. min. 120 tis. Kč.

Pokud bude příští znovu schválen Antivirus B, je kompenzační bonus kombinovatelný s Antivirus B.

Příjem žádostí

  • 1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022.
  • 2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022.

Maximální částka podpory

Za každý den se vyplatí živnostníkovi, nebo společníkovi malého s. r. o. (až dva, není omezeno u osob blízkých) 1000,- Kč čistého, u dohodáře to je 500,- Kč čistého.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Způsob podání žádosti

On-line vytvoření žádosti přes webovou aplikaci/stránku (viz níže), dále je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu, ale také e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.

CHCI PODAT ŽÁDOST

Před podáním žádosti si prostudujte podrobnosti na webu Ministerstva financí. Najdete tam také odpovědi na nejčastější otázky.

Zdroj: ČMSZP