Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.9.2020

Chovatele hospodářských zvířat provede administrativním procesem nový průvodce

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR sestavili návod, jak postupovat při podání žádostí o projekty do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na ploty proti vlkům.
Snažili se o jasnější vysvětlení postupu, který vyplývá z mnohastránkového dokumentu Pravidla pro žadatele.
https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/chovatele-hospodarskych-zvirat-provede-administrativnim-procesem-novy-pruvodce/