Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.12.2016

Chcete vozit biopotraviny do Číny?

Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu SIAL CHINA 2017, který se uskuteční ve dnech 17. – 19. května 2017.

S cílem podpořit české firmy v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství  národní expozici o velikosti 144 m2 s atraktivním umístěním v rámci výstaviště. Firmy tak budou mít zaručeny komfortní podmínky.

Podmínky účasti na stánku MZe:

Účast firem na tomto veletrhu je v případě splnění podmínek refundována – úhrada plochy, registračního poplatku a úhrada zpáteční letenky jednomu zástupci firmy (dotační program 9H Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (dotační podporgram 9Ha), podmínky budou uvedeny v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017).

Přihlášku k účasti na stánku Ministerstva zemědělství na veletrhu SIAL CHINA 2017 je nutno zaslat nejpozději do 15. 12. 2017 do 12.00 hodin.