Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2017

Certifikace: Distribuce biopotravin e-shopy

POZOR: Nutnost registrace a následně kontroly akreditovanou kontrolní organizací u všech subjektů – e-shopů, které distribuují biopotraviny a bioprodukty prostřednictvím internetu.

„Dne 25.01.2017 proběhlo na MZe ČR setkání všech 4 kontrolních organizací k EZ s MZe ČR a SZPI. SZPI podala informaci, že v letošním roce bude postupně problémy s e-shopy jako celek řešit. Bylo dohodnuto, že je třeba postupovat v úzké spolupráci se SZPI a řešit problém biopotravin v e-shopech komplexně,“ informovala kontrolní organizace KEZ, o.p.s

Výklad Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise k Nařízení komise č. 834/2007 o ekologickém zemědělství k e-shopům hovoří následovně:

V případě prodeje přes internet a podobné platformy výrobky na prodej jsou také obvykle uloženy fyzicky v okamžiku odeslání v místě skladu a tam má proběhnout kontrola fáze mezi skladováním a dodáním konečnému spotřebiteli (tato fáze „fyzické“ dodávky bude záviset na volbě prostředků distribuce, jako je pošta, …), takže výrobky prodávané takovým způsobem, lze jen stěží považovat za „přímý prodej“ ke spotřebiteli.

Je třeba v tomto ohledu připomenout, že skladování potřebuje fyzickou infrastrukturu, která je rovněž předmětem určitých provozních požadavků (čištění, dezinfekce, …), což je důvod, proč legislativa ekologického zemědělství uvádí konkrétní ustanovení týkající se těchto aspektů.

Pokud již nyní váš e-shop prodává biopotraviny těm subjektům, které je dále užívají do svých výrob biopotravin a o této skutečnosti ví, pak se musí tento subjekt co nejdříve do systému kontrol nahlásit!

Předmět kontroly:

  • Kontrola se bude týkat jakékoliv BIO zboží ( čerstvé, sušené, chlazené, mražené, balené, nebalené, nakupované v ČR, EU i mimo EU, … )
  • Bude kontrolováno, kolik e-shop nakoupil a prodal BIO zboží v průběhu roku ( účetní doklady ), doklady o původu BIO zboží, platné certifikáty k BIO zboží, bude prováděna fyzická kontrola skladu

Nabídka certifikační organizace KEZ.