Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.1.2023

Certifikace a registrace podnikatelů v ekologickém zemědělství a bioproduktů od 1.ledna 2023

V souladu se změnou podmínek registrace a certifikace ekologických podnikatelů i bioproduktů v souvislosti s přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích jsou od 1. 1. 2023 platné pouze certifikáty vydané v elektronické podobě za použití systému TRACES.

Tyto certifikáty jsou právně platné schválením a vydáním v systému TRACES a nemusí na nich být uveden podpis kontrolní organizace, která certifikát vydala. Zároveň na těchto certifikátech nemusí být uvedeny jednotlivé certifikované bioprodukty, jelikož povinnou součástí certifikátu jsou nově pouze identifikační údaje hospodářského subjektu a obor jeho činnosti. Detaily hospodářského subjektu a jednotlivé certifikované produkty budou nadále dostupné v dodatku k certifikátu a dohledatelné v Registru ekologických podnikatelů (REP).

Související odkazy