Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.6.2021

Částečná odstávka modulu pro žadatele

Od 1. 7. 2021 po dobu max. 14 dnů nebude možné v modulu pro žadatele založit novou žádost.

Od června 2021 jsou žadatelé nově povinni do žádostí o dotace a příspěvky uvádět (v případě právnických osob) údaje o svém skutečném majiteli a o výši jeho podílu. Kvůli nutné úpravě elektronické i tiskové podoby formulářů žádostí o lesnické příspěvky (včetně příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) i o myslivecké příspěvky bude v modulu pro žadatele od 1. 7. 2021 na nezbytnou dobu (odhadem 14 dnů) zablokována možnost založit novou žádost o příspěvek – nebude k dispozici příslušné tlačítko.

Po dobu částečné odstávky zůstane zachována možnost přihlásit se do modulu pro žadatele, spravovat dříve vytvořené žádosti a plnohodnotně pracovat s ohlášeními (včetně možnosti vytvořit nové ohlášení).