Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.5.2020

BIOFACH 2021- příjem přihlášek zahájen!

Příprava dalšího ročníku veletrhu BIOFACH, který se uskuteční 17. – 20. února 2021 v Norimberku, zahájena.

Také v roce 2021 je účast firem na veletrhu BIOFACH podpořena ze strany Ministerstva zemědělství ČR.

Účast je možná buď  na společné expozici pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, nebo na samostatném firemním stánku. Informace k dotačnímu programu „9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“ naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/x9-h-podpora-ucasti-na-mezinarodnich/.

Na uvedeném linku se rovněž dočtete, že je NOVÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2020 DO 31. 5. 2021. Každý žadatel bude podávat žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF. Informace, jak si zažádat o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, naleznete ZDE.

Jedno je, zda-li se firma zúčastní veletrhu na společné nebo samostatné expozici, požádat o dotaci je možné jen přes Portál farmáře.

1. Společná expozice pod záštitou MZe.

Podrobné instrukce ke společné expozici naleznete v „Akviziční dopis BIOFACH 2021“ ZDE.

Rozhodnete-li se pro účast na společné expozici,  je nutno vyplnit formulář „Přihláška k účasti na veletrhu BIOFACH 2021“, viz Akviz. dopis příloha č. 2. Adresa pro doručení: jitka.borkovcova@mze.cz, v kopii info@proveletrhy.cz. Termín pro přihlášení je do 15. 6. 2020, bude-li plocha obsazena dříve, tak bude ukončen příjem přihlášek dříve. Děkujeme za pochopení.

Firmy, které se budou prezentovat na společné expozici, si musí ještě objednat vlastní plochu 6 qm2  přes veletržní správu Messe Norimberk. Online přihlášku Application pro pořadatele vyplníte zde: www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application, do políčka Desired stand position uveďte prosím „CZECH Pavilon“.

2. Samostatná firemní expozice

Plánujete-li Vaši účast na BIOFACH 2021 na samostatném firemním stánku, vyplňte prosím Vaši přihlášku online přímo na stránkách veletrhu: www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application.

Žádost o dotaci  podáte na Portálu farmáře SZIF.

Důležité:

Sleva na plochu 6 EUR / 1 qm2 je poskytována při vyplnění online přihlášky do 15. 6. 2020.

Deadline pro přihlášení je 14. 8. 2020.

Informace o cenách a podmínkách účasti www.biofach.de/en/exhibitors/participation/pricecalculator

BIOcertifikát: při vyplňování přihlášky pro pořadatele veletrhu je nutno vložit platný biocertifikát.

V případě dotazů k veletrhu a organizaci kontaktujte prosím paní Tůmovou, tel.:  775 663 700, info@proveletrhy.cz. V případě dotazů k dotaci kontaktujte pracovníka SZIF pana Zlatohlávka antonin.zlatohlavek@szif.cz