Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.8.2020

BIOFACH 2021 Mezinárodní veletrh biopotravin

Do 15. 8. 2020 je doporučený termín pro přihlášení na další ročník veletrhu BIOFACH, který se uskuteční 17. – 20. února 2021.

Přihlášení na veletrh:

Online přihlášku na veletrhu BIOFACH 2021 můžete vyplnit zde: https://www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application

Informace k cenám za plochu a registrační poplatek nalezete v „Special Conditions for Participation“, bod 7 a 15.

Důležité informace:

Situace, v které se nyní nacházíme je v mnoha směrech výjimečná, také veletrh BIOFACH 2021 bude jiný. Pořadatel musí dodržet všechna hygienická opatření a řídit se pravidly Bavorského státu pro pořádání akcí. Důležité informace zde: https://www.biofach.de/en/exhibition-info/protective-measures

DOTACE:
Na svou účast mohou české firmy čerpat dotaci z dotačního programu „9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“ naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/x9-h-podpora-ucasti-na-mezinarodnich/.

Na uvedeném linku je rovněž uvedeno jak postupovat PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2020 DO 31. 5. 2021. Každý žadatel bude podávat žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF. V příloze naleznete informace, jak si zažádat o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri. Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D. antonin.zlatohlavek@szif.cz

Máte-li zájem získat více informací k veletrhu BIOFACH, zajímají-li Vás cenové podmínky účasti atd., neváhejte kontaktovat naše zastoupení veletrhu v České republice. Rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Ing. Naděžda Lichte a Tereza Tůmová

Oficiální zastoupení NürnbergMesse pro Českou republiku

PROveletrhy s.r.o., Římská 37,  120 00 Praha 2

Tel.: Tůmová: 775 663 700

info@proveletrhy.czwww.proveletrhy.cz