Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.6.2017

Bioakademie již příští týden!

Bioakademie 2017- Exportní příležitosti jako cesta k rozvoji domácího biosektoru

Zpracovávat doma na dvoře nebo expandovat za hranice? Tyto dvě zdánlivě protichůdné tendence propojí letošní Bioakademie – konference ekologického zemědělství. Část odborného programu bude zaměřena na nadstandardní certifikaci, která umožňuje výhodně exportovat suroviny, zejména na německý trh. Další obsah se pak bude věnovat finalizaci bioprodukce a odbytovým možnostem v dosahu farem. Bioakademii bude letos hostit lázeňské město Poděbrady ve dnech 8.  – 9. června 2017.

„Z mnoha příkladů dobré praxe máme zkušenost, že právě výše uvedená kombinace je funkčním spojením,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který konferenci organizuje. „Nezřídka se stává, že farmy část své produkce, pro kterou nemá tuzemský trh využití, vyváží, což umožňuje finanční stabilitu. S tím spojený ekonomický rozvoj farem umožňuje investice do faremního zpracování, jež v konečném důsledku je přínosem pro tuzemského spotřebitele,“ upřesňuje Kateřina Urbánková.

Exportní příležitosti jsou spojeny s nadstandardní certifikací. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dlouhodobě spolupracuje se stejně zaměřeným německým svazem Gäa, jehož nadstandardní směrnice plní již několik let téměř tri desítky producentů biomléka, kteří jej dodávají do německé mlékárny. Nově se připravují směrnice pro obiloviny a výhledově i maso. O pravidlech na Bioakademii pohovoří 8.6. Christian Pein, výkonný ředitel německého svazu ekologických zemědělců
Gäa z Drážďan. Doplní jej Jan Dehner, ředitel certifikační organizace KEZ, o.p.s. Jaké exportní cesty jsou již „vyšlapány“ pohovoří nový ředitel společnosti PRODEJ BIO, s.r.o . a doplní ho Miloš Pátek z Družstva české biomléko. Druhá část programu, věnovaná finalizaci bioprodukce, se zaměří na mlékárenskou výrobu a bezdusitanové zpracování masných produktů.  Obě tendence v evropském a světovém kontextu zhodnotí pomocí čísel statistička Andrea Hrabalová, která se podílí mj. i na tvorbě Akčního plánu pro ekologické zemědělství ČR.

Součástí Bioakademie budou rovněž dvě exkurze – na ekofarmu Krišnův dvůr, která se věnuje pěstování a zpracování obilnin, a na Mitrovský dvůr, kde má původ prémiové maso i ženininy bez dusitanů. Prostor pro výměnu zkušeností a networking je vyčleněn na čtvrteční večer, kdy se sejdou zástupci zemědělců, odborníků i státní správy na neformálním setkání u společného stolu.

Registrace na konferenci probíhá elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na https://pro-bio.cz/bioakademie/program-2017/

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.