Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2018

Bio je v kurzu. Obrat trhu s biopotravinami totiž v České republice každým rokem stoupá

Přiblížit spotřebitelům důvody, proč kupovat biopotraviny, a tím podporovat
ekologické zemědělství v České republice, je cílem 14. ročníku kampaně Září – Měsíc
biopotravin. V září se uskuteční informační a osvětové akce, díky kterým může
veřejnost poznat místní biofarmy a výrobce bioproduktů. Jejich počet i nabídka stále
rostou.
„Počet výrobců biopotravin během letošního roku stoupl na 712 subjektů, které se nejčastěji
věnují zpracování masa, ovoce a zeleniny a výrobě mléčných produktů. Byl bych rád, kdyby
rostla poptávka a nabídka především těch českých. Není totiž logické a už vůbec ne
ekologické, když se dováží ekologické výrobky z velké dálky,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman.
Letošní kampaň s mottem „BIO = produkt ekoLOGICKÉHO zemědělství“ má spotřebitelům
osvětlit souvislost mezi biopotravinou a šetrným zemědělským systémem, z něhož vzešla a
dále také vyvrátit některé mýty, například, že biopotraviny musí být drahé. Zároveň je chce
upozornit, jak přísné jsou podmínky pro udělení certifikátu bio, kterému tedy můžou
důvěřovat. Za každým ekologickým výrobkem stojí zemědělec, který hospodaří podle
tradičních zemědělských postupů bez agrochemie a hnojiv. Zvířata jsou chovaná
v nadstandardních podmínkách. Také zpracovatelé a výrobci se musí řídit přísnými pravidly,
na jejichž dodržování dohlíží přísný kontrolní systém. Žádná jiná značka kvality v ČR nemá
takto striktní a komplexní pravidla.
Celkový obrat obchodu s biopotravinami českých subjektů každoročně narůstá. V roce 2016
stoupl oproti roku 2015 o 13,5 % na 4,19 miliardy korun. Roste i vývoz českých biopotravin.
Jejich průměrná roční spotřeba vzrostla na 243 korun na obyvatele a rok. Z hlediska
dlouhodobějšího vývoje jde o jeden z nejvýznamnějších a nejvýraznějších nárůstů trhu.
V režimu ekologického zemědělství je chováno 17 % skotu (v kategorii skotu bez tržní
produkce mléka se však jedná o více než polovinu zvířat), 46 % ovcí, 35 % koz a 22 % koní.
Dlouhodobě narůstá výměra ekologicky obhospodařované půdy, v roce 2017 dosáhla
12,37 % celkového zemědělského půdního fondu. Česká republika patří mezi 20 zemí
s největší výměrou půdy v ekologickém zemědělství.
Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje ekologické zemědělství samostatným opatřením
Programu rozvoje venkova. Finanční alokace pro období 2014 – 2020 je zhruba 9,2 miliardy
korun. V roce 2017 ekologickým zemědělcům MZe vyplatilo téměř 1,4 miliardy korun.
Součástí zahájení Měsíce biopotravin dnes bylo i vyhlášení vítěze soutěže Česká
biopotravina 2018. Výrobci do soutěže přihlásili 104 výrobků, porota pod vedením Pavla
Maurera vybrala za celkového vítěze Hovězí tenderloin steak bio od farmy Mitrovský dvůr.
Příloha: Tabulka akcí pořádaných v rámci kampaně Září – Měsíc biopotravin
Václav Tampír
vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství