Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.12.2016

Bilanční kalkulačka – Půdní organická hmota

Půdní organická hmota tvoří pouze malou součást půdy, významem má však toto množství zásadní dopad. Je základním faktorem půdní úrodnosti, příznivě ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy či v převážné míře je podmínkou existence bohaté půdní bioty. Z tohoto důvodu byla vytvořena Bilanční kalkulačka. Uživatel po zadání údajů o plodinách, použitých organických hnojivech a jejich dávkách, pěstovaných meziplodinách apod. zjistí bilanci uhlíku na daném pozemku.

Vstup do aplikace BILANČNÍ KALKULAČKA