Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.5.2017

Bartákův hrnec bude mít jubilejní 25. ročník: Putuje ke členům svazu – k Šelongům do Pustějova

Pustějov – (NFBH, CR Moravská brána PRO-BIO) – Za rozvinutí systému KPZ a přístup ke komunitě spotřebitelů byl přidělen Nadačním fondem Bartákův hrnec titul „Nejlepší ekozemědělec roku 2016“ manželům Šelongovým z Pustějova na Novojičínsku. Manželé jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Manželé Gabriela a Pavel Šelongovi z Pustějova na Novojičínsku nehospodaří ekologicky příliš dlouho. Jejich hektický start do ekologického zemědělství začal v roce 2010, kdy střecha stodoly rodného domu Gabriely hrozila zhroucením, měli úvěr na nový domek, paní Gabriela na mateřské a dvě děti k tomu… Přesto vše zvládli, pozemky po rodičích začali obhospodařovat v té době netradičně ekologicky a úspěšně rozvíjejí myšlenku komunitou podporovaného zemědělství (KPZ).

Mladí Šelongovi navázali na hospodaření po rodičích selským rozumem a místo pšenice, začali se zeleninou. Pěstovat si vlastní zeleninu je obvyklá činnost na všech venkovských zahradách a s jejím pěstováním paní Gabriela měla nějaké zkušenosti. Pavel Šelong je původně zámečníkem. Postupně opravili střechu stodoly. V tom jim pomohl dotační titul MZe pro začínající mladé zemědělce, pak si pořídili i první stroje a postavili fóliovníky. První rok pěstovali zejména mrkev a brambory, které vozili na trh a k zákazníkům. Brambory a další sezónní produkci rozváželi nejvíc po Valašsku lidem domů. Paní Šelongová k tomu říká: „Někteří ekozelináři prodávají na tržištích celkem úspěšně, jako pan Košař, který nás podpořil hlavně svým optimismem. Zelenina tam však může vadnout, neví se, kolik čeho vypěstovat, co půjde na odbyt…“

Komunita spotřebitelů je vhodným receptem pro odbyt zeleniny, aby se dostala ke spotřebiteli stále čerstvá a ekozelinář měl jistotu odbytu. Na počátku roku vybere ekozelinář platbu za bedýnky na celou sezónu. Pavel Šelong dodává: „Nevěřil jsem, že to, co funguje v zahraničí, by mohlo fungovat i u nás, ale mýlil jsem se. Funguje. A dokonce jen na rukoudání. Nemáme se spotřebiteli žádné písemné smlouvy. Vše je založeno na vzájemné důvěře. Vědí, že dostanou 14 bedýnek od května do listopadu, naplněných sezónní zeleninou jen od nás.“  Model Komunitou podporovaného zemědělství přišel ze zahraničí, ale oni jej se srdcem na dlani a selským rozumem rozvinuli do životaschopné podoby. Šelongovi to komentují: „KáPéZetce jsme museli od počátku věřit a soustředit se na tento způsob – stále jsme spláceli hypotéku na dům. já na mateřské dovolené… Hned druhým rokem, a pak v roce dalším už i s certifikací bio jsme přešli na distribuci bedýnek s biozeleninou. Nejprve jsme získali odbytové místo v Kopřivnici, následně pak v Rožnově pod Radhoštěm. To je pro nás důležité, mít vhodný prostor a nejlépe i ochotnou osobu, která se o samotný hladký průběh předávání zeleniny na místě postará. V roce 2012 jsme měli asi padesát odběratelů, v současnosti již na dvě stě.“

Šelongovi hospodaří na 18 hektarech, ne vše je oseto a osázeno zeleninou, pěstují ještě nějaké bioobilí pro zvířata a sečou louky. Chovají krávu, koně, prasata pro vlastní potřebu – a zejména pro zajištění kvalitního hnojiva pro pozemky. Pro zeleninu mají čtyři velké zavlažované fóliovníky, kde pěstují ranou zeleninu – ředkvičky, květáky, kedlubny a saláty a předpěstovávají zelí, kapustu, květák, papriky, rajčata, okurky… Na poli pak už v dubnu byly pěkné sazenice cibule, česneku, kedluben, další druhy zeleniny rychle přibývaly –  jako zelí, červená řepa, tuříny… Zasázené byly též brambory. Sázení a setí mnoha druhů zeleniny musí Šelongovi organizovat tak, aby měli spotřebitelé v každém období co nejširší sortiment. Pro členy komunity pořádají dvakrát ročně setkání. Komunitní spotřebitelé vědí, odkud zelenina pochází, že zbytečně necestuje, a také to, že v bedýnce bude zelenina, jež právě narostla – sezónní, a že se v případě nějaké přírodní nepohody musí smířit s tím, že některý druh nebude a jiného bude třeba nadbytek.

Za rozvinutí systému KPZ a přístup ke komunitě spotřebitelů jim byl přidělen Nadačním fondem Bartákův hrnec titul „Nejlepší ekozemědělec roku 2016“. Za spolupráce Regionálního centra Moravská brána PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a minulého držitele ocenění Ing. Miloslava Knížka za Bemagro Malonty, a. s., se uskuteční slavnost předání originálního putovního ocenění – Bartákova hrnce se „zlaťáky“ – v sobotu 27. května v ekozelinářství v Pustějově. Bartákův putovní hrnec poputuje 333 kilometrů k novým držitelům. Zřejmě se dostaví zakladatel tohoto nejstaršího ocenění pro ekologické zemědělce a nestor českého ekologického zemědělství Ing. Richard J. Barták, CSc. (85 let) a osobně přesype z Hrnce čerstvě ražené mince manželům Šelongovým do ošatky.

V den předání ocenění, které dosáhlo již 25. ročníku bez přerušení, jsou hosté v čele s významnými zástupci Svazu PRO-BIO, certifikačních organizací a dalších příznivců ekologicky šetrného zemědělství zváni k prohlídce ekozelinářství. Za doprovodu manželů Šelongových se podrobněji seznámí s tím, jak se pěstuje biozelenina bez pesticidů a průmyslových hnojiv, a se systémem komunitou podporovaného zemědělství. Ten v současnosti reprezentují především rodiny s dětmi v okruhu kolem 50 kilometrů od Pustějova, kteří si úrodu Šelongových předplácejí na rok dopředu.

Za RC PRO-BIO Moravská brána, z. s., a Nadační fond Bartákův hrnec Miroslava Vohralíková