Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.1.2022

AOPK: Zveřejnění standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

Obsahuje definice technických a technologických postupů při obnovní (sanační) péči o dlouhodobě neobhospodařovaná nelesní společenstva včetně postupu likvidace náletových dřevin.

Standard SPPK D02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) byl schválen dne 10. 1. 2022.

Ke stažení zde.