Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.10.2023

AMS respektuje skautské tábory i přespolní běhy

Obdrželi jsme podnětný dotaz, zda kvůli monitoringu ploch snímkováním z družice nebudou nějak omezeny dotace na dotčené plochy, na kterých se tábory či sportovní aktivity nejčastěji v průběhu letních měsíců konají.
Jelikož se jedná o aktivity dočasné, maximálně několikatýdenní, chceme tímto žadatele ujistit, že zavedení AMS (monitoring prostřednictvím satelitních snímků) nemá žádný negativní dopad na posouzení splnění dotačních pravidel u těchto ploch.
👉 Dočasný tábor nebo krátkodobé sportovní klání není považováno za porušení dotačních podmínek.
👉 Jedná se o aktivity, které probíhají vesměs na posekané ploše.
👉 Zavedení AMS nic nemění ani na dosavadním monitoringu a kontrolách těchto ploch v tom smyslu, že pokud tábor či sportovní běhy dosud na místě probíhaly a dotační podmínky byly dodrženy, nemá to vliv na přidělení dotace.
👉 Naopak se zavedením AMS mají žadatelé navíc možnost reagovat na případná chybová hlášení či nesrovnalosti a jejich vysvětlením/doplněním se vyhnout sankcím. Díky AMS přecházíme od restriktivního (sankčního) systému na preventivní (partnerský).
👉 Zemědělcům/majitelům takovýchto ploch nehrozí žádná ztráta nároku na dotace, pokud plní podmínky tak, jak je požadováno (například dvě seče ročně).
Zdroj: SZIF