Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.12.2016

Aktuální zprávy z IFOAM

Předvánoční Rada ministrů zemědělství EU a rozhodné vystoupení Mariana Jurečky, s jehož názory souzní evropský ekozemědělský sektor

1) V Bruselu se 12. 12. 2016 uskutečnila Rada ministrů zemědělství. Během ní de facto skončila role slovenského předsednictví při vedení Trialogu (Evropská Komise, Evropská Rada, Evropský Parlament) o návrhu nařízení o ekologické produkci. Spis tak přebírá Malta. Na jednání nejvýrazněji vystoupil český ministr zemědělství Marian Jurečka, který mj. navrhl ukončení dlouhotrvajících jednání, jež uvízla na mrtvém bodě. Dále dodal, že lepší cestou by bylo postupné zkvalitňování současné legislativy. Tento názor zastává i evropský ekozemědělský sektor, do něhož další průtahy vnáší velkou nejistotu. Mezi nedotažená témata patří mimo mnoho jiného problematika skleníků, horizontální legislativa osiv, či decertifikace v případě nálezu reziduí pesticidů. Záznam jednání k dispozici zde, pan ministr hovoří od času 49:40.

Přístup do databáze organic-market

IFOAM Organics International nabízí zdarma tříměsíční přístup do databáze organic-market.info, která má 100 000 uživatelů ve 195 zemích světa.

Organic Leadership Course ve Splitu

IFOAM Organics International pořádá již pátý ročník úspěšné „Organic Leadership Academy“. Tentokrát se první část uskuteční 21 – 28. 5. 2017 v Chorvatském Splitu. Přihlášky do 9. 3. 2017 zde. Cena kurzu je 3 100 EUR, je však možné žádat o stipendijní podporu.