Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.11.2021

Aktuální podmínky pro vývoz dřevěné kulatiny do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o úpravě fytosanitárních podmínek při odbavování zásilek. Změny jsou platné od 24. listopadu 2021 a zahrnují nutnost ošetření dřeva přípravky na ochranu rostlin pouze při teplotě 5 °C nebo vyšší. Při nižší teplotě není zajištěna účinnost používaných přípravků.

S ohledem na plnění dovozních fytosanitárních předpisů pro nadcházející zimní období informuje ÚKZÚZ vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o typech zásilek, na které bude  od 24. listopadu 2021 vystavovat rostlinolékařské osvědčení. Sdělení zahrnuje i podmínky ošetření:

– kmeny odkorněné strojně, ručně nebo s „opadanou kůrou“

V tomto případě je nutné kmeny před nakládkou dočistit od zbytků kůry, musí být zcela čisté (platí pro jehličnany i listnaté dřeviny).

Doporučujeme dodatečné ošetření fumigací z důvodu zvýšení jistoty, že se v kontejneru nebudou vyskytovat živé organismy (hmyz).

– kmeny s kůrou (jehličnatých i listnatých dřevin) ve venkovních prostorech, které lze ošetřit proti škůdcům postřikem s barvivem pouze při teplotě 5°C nebo vyšší.

Rostlinolékařské osvědčení bude v tomto případě vystaveno nejpozději do 60 dní od provedeného ošetření.  Vývozce je povinen předem nahlásit místa skládek a termíny provádění ošetřování postřikem. ÚKZÚZ bude provádět kontroly ošetřování.

– kmeny s kůrou (jehličnatých i listnatých dřevin) uskladněných v halách, kde teplota dřeva bude 5 °C, nebo vyšší, mohou být přímo v halách ošetřeny postřikem s barvivem.
Místa nakládek a termíny musí být předem nahlášené ÚKZÚZ.

– kmeny listnatých dřevin s kůrou, uskladněných v halách, kde teplota dřeva bude minimálně 5 °C, které budou po naložení do kontejneru ihned ošetřeny fumigací (fumigační patrony).
Místa a termíny musí vývozci nahlásit předem ÚKZÚZ.

U všech výše uvedených typů zásilek platí, že kmeny musí být bez větví, zbytků rostlin, půdy, bez sněhu, ledu.

Ivana Kršková, tisková mluvčí