Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.5.2020

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

  1. Od 18. 5. platí povolení vstupu do ČR pro občany EU za účelem ekonomické činnosti a sezónní pracovníky ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
  2. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR kvůli zavřeným hranicím Slovenska a Polska možná cesta/transit pouze přes Maďarsko a Rakousko, a to pouze pro držitele krátkodobých a dlouhodobých víz a automobilovou dopravou po maximálně 9 lidech ve vozidle (mikrobusy). Přechod hranic Maďarska je možný přes hraniční přechod Čop/Záhon, v jiných místech je třeba u krátkodobých víz zajistit povolení transitu dle informace ZÚ ČR Budapešť. Podmínky transitu přes Rakousko je možné získat: viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
  3. S ohledem na skončení nouzového stavu rozhodlo Ministerstvo vnitra o automatickém prodloužení krátkodobých pracovních víz o 60 dní do 16. 7. – viz odkaz Ministerstva vnitra dle jednotlivých kategorií data vydání/platnosti víz.
  4. Zahájení podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací je na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
  5. V případě Ukrajiny, kde dne 22. 5. zahájilo činnost konzulární oddělení GK Lvov a otevření konzulárního oddělení na ZÚ v Kyjevě se předpokládá během následujících dnů, vyjednalo Ministerstvo zemědělství přednostní vyřizování sezónních krátkodobých víz pro sezónní pracovníky – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

Bližší informace lze získat na telefonech Ministerstva zemědělství: 221 812 468, 602 217 120.