Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.6.2020

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

 1. Od 5. 6. 2020 platí povolení vstupu do ČR pro občany ČR, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa bez potřeby předložení negativního testu (stav před pandemií COVID). U občanů ostatních zemí EU přijíždějících do ČR za účelem ekonomické činnosti, sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly platí podmínky – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
 2. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR díky zavřeným hranicím Slovenska a Polska pro hromadný transit ze zemí mimo EU možná cesta do ČR pouze přes Maďarsko a Rakousko, a to POUZE pro držitele krátkodobých a dlouhodobých víz a automobilovou dopravou po maximálně 9 lidech ve vozidle (mikrobusy). Přechod maďarských hranic je pro občany Ukrajiny směřující do ČR možný přes hraniční přechod Čop/Záhony bez povolení transitu dle informace ZÚ ČR Budapešť. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
 3. Pro vstup zahraničních pracovníků, u kterých je při vstupu do ČR vyžadován negativní test, a kteří nemají platné potvrzení o absolvování testu na COVID dle bodu III./2. Ochranného opatření Vlády ze dne 5. 6. 2020, je možné ve výjimečných případech požádat Ministerstvo zemědělství o potvrzení „nezbytnosti“ příjezdu daného pracovníka a test absolvovat až v ČR.
 4. S ohledem na skončení nouzového stavu rozhodlo MV o automatickém prodloužení krátkodobých pracovních víz o 60 dní do 16. 7. – viz odkaz Ministerstva vnitra dle jednotlivých kategorií data vydání/platnosti víz.
 5. Zahájení podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
 6. Od 5. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro pracovníky směřující do zemědělství a potravinářství. Blíže viz web MPO.

  Bližší informace k bodům 1. – 6. lze získat na tel. 221812468, 221812452.

 7. Servisního pracovníka, který není občanem ČR, Slovenska, Rakouska, Německa či Maďarska a nemůže při vstupu do ČR předložit potvrzení o testu, je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Přílohou níže jsou příslušné vzory formulářů pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.

  Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petr.kutalek@mze.cz a v kopii na potraviny@mze.cz. Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.