Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.12.2016

Aktualizace údajů v mapě Kam PRO-BIO

Vážení členové Svazu PRO-BIO,

začal sběr dat pro aktualizaci údajů v mapě dostupné na www.kamprobio.cz!

Vzhledem k tomu, že mapa má řadu nových funkcí, žádáme vás o aktualizaci údajů prostřednictvím níže uvedené tabulky.

Novinkou je možnost přidat více míst (bodů v mapě) pro jednoho člena, což využijí například ti, kdo mají více provozoven, či různá detašovaná pracoviště (např. farmu na jedné adrese a obchod na jiné). Pro každý bod v mapě je se počítá s popisem, který se vztahuje k daní činnosti pro toto místo.

Další novinkou je v sekci Zaměření nová kategorie filtrů nazvaná Služby a ostatní. Zde lze vybrat činnosti, které poskytujete svým kolegům zemědělcům tzv. službou nebo ostatní nezemědělské či doplňkové činnosti, které nabízíte.

Předem děkujeme za váš čas, který aktualizaci údajů věnujete. Informace zapracujeme co nejdříve.