Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.1.2024

Aktualizace prokazování výnosů – ekologická orná půda

Hořčice nebude ve výčtu plodin výslovně uvedena, jelikož je již dnes zahrnuta do kategorie „olejniny“. Nerozlišuje se, jestli je na semeno nebo na potravinářské využití. Je tedy už dnes „pokrytá“, jen to nebylo takto explicitně řečeno. Obdobná situace je i u svazenky, kterou je možné na ostatní orné půdě pěstovat pod bylinami (LAKR). Nejedná se o titul/platbu na zeleninu a speciální byliny, ale ornou půdu ostatní, jen v deklaraci plodin je svazenka zahrnuta do skupiny bylin. K plodinám podporovaným na orné půdě, respektive zahrnutým pod jednotlivé skupiny v rámci prokazování produkce vzniká na SZIF jakýsi „plodinovník“, ten snad bude výhledově také k dispozici.

aktualizace-postupu-prokazovani-produkce-na-standardni-orne-pude-pro-rok-2023 (eagri.cz)