Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.8.2019

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 5) – platná a účinná od 6. 8. 2019

V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedena úprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).

Celé znění ZDE