Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.5.2021

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství v ČR s výhledem do roku 2027.

Ekologické zemědělství (dále jen „EZ“) má v ČR za sebou již 30 let vývoje. Oblasti jako legislativa či systém kontroly a certifikace jsou zajištěny na velmi vysoké úrovni, avšak jiné oblasti stále dostatečně rozvinuty nejsou (např. odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu EZ v ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání) a potřebují systematickou podporu. Právě za tímto účelem je zpracováván tento APEZ, který obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, jejichž realizace přispěje k rozvoji EZ a naplnění národních cílů i ambiciózních cílů Evropské unie (dále jen „EU“) ve vztahu k životnímu prostředí a rozvoji EZ. V rámci APEZ 2016–2020 se povedlo zrealizovat mnoho podpůrných aktivit. Většina stanovených aktivit byla financována z veřejných zdrojů, které nezanedbatelnou měrou přispěly k naplňování APEZ.