Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.1.2024

AEKO 2023+ – Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

Doložení výsledků rozborů půdy a rozborů ovoce/zeleniny/VPP/jahod/brambor
(podmínka dle § 22 odst. 13 a 24 odst. 16 NV 80/2023 Sb.)

V roce 2023 má žadatel zařazený do Agroenvironmentálně-klimatických opatření – podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP-O) a Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor (IP-ZPJB) povinnost doložit Fondu:

1) Záznam o výsledcích rozboru půdy na těžké kovy a to ze všech DPB zařazených do podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP-O) a Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor (IP-ZPJB)

2) Záznam o výsledcích rozboru ovoce/zeleniny/VPP/jahod/brambor na rezidua pesticidů (netýká se žadatelů, kteří žádají v daném podopatření na výměru menší než 5 ha)

3) Záznam o výsledcích rozboru ovoce/zeleniny/VPP/jahod/brambor na těžké kovy (týká se jen žadatelů, kteří v jednotné žádosti zaškrtli, že tyto záznamy za rok 2023 doloží)

4) Informace k dílu půdního bloku (dříve tzv. „karta DPB“) – týká se pouze žadatelů v rámci podopatření Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor (IP-ZPJB)
Potřebné doklady doloží žadatel Fondu prostřednictvím Portálu farmáře – přes Obecné podání do 31.1.2024.

V rámci obecného podání je třeba vybrat Dotační program – Jednotná žádost, a dále v poli Vazba na žádost nutno vybrat jednotnou žádost s koncovkou – QJ* (IP-ZPJB) nebo – QH* (IP ovoce).

AEKO – Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (dobíhající závazky)

Doložení výsledků rozborů půdy a rozborů ovoce/zeleniny/jahod
(podmínka dle § 12 odst. 11 a § 15 odst. 12 NV 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Pro doložení výsledků rozborů půdy a rozborů ovoce/zeleniny/jahod platí stejné podmínky jako v minulých letech:

V roce 2023 má žadatel zařazený do Agroenvironmentálně-klimatických opatření – podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP-O) a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (IP-Z) povinnost
doložit Fondu:

1) Záznam o výsledcích rozboru půdy na těžké kovy a to ze všech DPB zařazených do podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (u kterých tak dosud neučinil)

2) Záznam o výsledcích rozboru ovoce/zeleniny/jahod/ na těžké kovy

3) Evidenční karty dílu půdního bloku (tzv. „karta DPB“) – týká se pouze žadatelů v rámci podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Potřebné doklady doloží žadatel Fondu prostřednictvím Portálu farmáře – přes Obecné podání do 31.1.2024.

V rámci obecného podání je třeba vybrat Dotační program – Jednotná žádost, a dále v poli Vazba na žádost nutno vybrat jednotnou žádost s koncovkou – UA* (IP-ovoce) nebo – UC* (IP-zeleniny a jahodníku).