8.3.2019

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou
Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách
Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Termíny a místa konání ZDE