Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.9.2018

Pozvánka na Polní den Ekofarma Javorník

EKOFARMA JAVORNÍK- CZ s.r.o. , NEJLEPŠÍ SEDLÁK SVAZU PRO-BIO za rok 2016

Vás srdečně zve na POLNÍ DEN

ve středu 26. září 2018 , ve Štítné nad Vláří 414
Akce je určena pro mikro, malé a středně velké zemědělské podniky
PROGRAM
 9,30 – 9,50 Představení ekofarmy, principů ekologického zemědělství a projektu Demofarem (Ing. Josef Tománek jednatel ekofarmy a Ing. Milan Drgáč poradce v EZ)
 9,50 – 10,00 Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II. etapa (Ing. Hedvika Psotová, ARVITA P spol. s r.o.)
10,00 – 10,30 Jak čelit přírodním hrozbám na zemědělském půdním fondu – zlepšování vodních poměrů povodí (Ing. Tomáš Kvítek, Povodí Vltavy, státní podnik a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
10,30 – 11,00 Vyhodnocení efektivity osevního postupu 2018, pěstování meziplodin a biologických podpůrných přípravků a hodnocení úrodnosti půdy rýčovou metodou (Ing. Petr Pastorek, JAVORNÍK-CZ s.r.o. a Ing. Milan Drgáč)
11,00 – 13,00 Praktické ukázky v terénu: prohlídka polí, zhodnocení efektivity meziplodin, monitoring úrodnosti půdy rýčovou metodou, příprava půdy pro další osev, nový osevní postup (Ing. Petr Pastorek a Ing. Milan Drgáč)
13,00- 14,30 Oběd z místních biopotravin a diskuse
Akce se koná v rámci projektu Demonstrační farmy, který je podpořen Ministerstvem zemědělství.
Vaši účast, prosím, potvrďte předem telefonicky nebo mailem: Sekretariát paní Kostková tel.: 577 002 312, 577 002 311, e-mail: kostkova@javor-st.cz
Součástí akce bude občerstvení a ochutnávka biopotravin ekofarmy.
Další informace o ekofarmě www.ekofarmajavornik.cz.