Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.6.2018

Pozvánka: Polní den 14.6. na Ekofarmě VH Agroton

Polní den na Ekofarmě VH Agroton, ve Velkých Hostěrádkách na Břeclavsku. Polní den se uskuteční 14.6. od 9:00.

Program:

9:00 Prezence účastníků

9:15 – 9:30 Představení farmy, Představení projektu Demofarem – Ing. Martin Hutař (jednatel a agronom Ekofarmy VH Agroton)

9:30 – 10:00 Meziplodiny a jejich specifika – Ing. Antonín Kintl (VÚPT)

10:00 – 11:00 Výživa a hnojení rostlin v EZ – Ing. Václav Stejskal, Ph.D. (VÚRV)

11:00 – 11:20 Přestávka (občerstvení, oběd)

11:20 – 13:00 Praktické ukázky v terénu – Ing. Martin Hutař (VH Agroton)

– Přehlídka SDO pokusů – Mgr. Pavlína Samsonová (BIOINSTITUT)

– Ukázka posklizňové linky a dosoušecích roštů

Pozvánka

Polní den se koná v rámci projektu Demonstrační farmy 2018. Projekt je podpořen Ministerstvem zemědělství.

Akce je určena pro mikro, malé a střední zemědělce.

Účast na Polním dnu je ZDARMA. Občerstvení zajištěno.

KDE?
Ekofarma Velké Hostěrádky
Velké Hostěrádky 224, 691 74
Ekofarmu najdete za obcí Velké Hostěrádky ve směru na Bošovice

KDY?
14.6.2018 od 9:00

Kontakt: Ing. Michael Vrána, koordinátor projektů EZ
VH Agroton s.r.o., 
Velké Hostěrádky 224, 691 74

mobil: +420 723 864 596

email: vrany.michael@gmail.com