Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.4.2017

Národní sýrařská soutěž malých a regionálních výrobců sýrů 2017

Svaz faremních zpracovatelů v České republice, Institut pro trénink pohostinnosti,  VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a další spolupořadatelé vás srdečně zvou k účasti na 5. ročníku

Festivalu tradičních sýrů z Čech, Moravy a Slovenska Národní sýrařské soutěže malých a regionálních výrobců sýrů, které se konají 23. – 24. 9 2017 v historickém centru Mikulova pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a s podporou MZe ČR.

Kritéria pro účast v soutěži, která se koná v sobotu 23.9.2017

Soutěže se mohou zúčastnit tyto skupiny výrobců:

 1. Členové Svazu faremních zpracovatelů (SFZ)
 2. Malé mlékárny (do 5 zaměstnanců), zpracovávající nakupované mléko z nejbližšího regionu
 3. Zemědělci – producenti mléka, kteří ho v rámci svého podniku zpracovávají a nabízí výrobky spotřebitelům i do tržní sítě (i nečlenové SFZ)
 4. Chovatelé dojených zvířat, kteří vyrábí sýry pouze pro svou potřebu, chtějí znát kvalitu svých produktů a nebojí se srovnání s profesionály
 5. „Hobby sýraři“, kteří nakupují mléko od zemědělských prvovýrobců a vyrábí sýry pouze pro svou potřebu.

Výrobky budou anonymně hodnoceny odbornou porotou sestavenou z odborníků v oblasti výroby sýrů z České a Slovenské republiky a doplněnou odborníky z gastronomie.

Soutěžní kategorie:

 • A1 – kravské měkké čerstvé sýry a tvarohy
 • A2 – kravské měkké zrající sýry
 • A3 – kravské polotvrdé a tvrdé zrající sýry
 • B1 – kozí měkké čerstvé sýry a tvarohy sýry
 • B2 – kozí měkké zrající sýry
 • B3 – kozí polotvrdé a tvrdé zrající sýry
 • C1 – ovčí nezrající sýry
 • C2 – ovčí měkké zrající sýry (včetně brynzy)
 • C3 – ovčí polotvrdé a tvrdé zrající sýry
 • D1 – pařené sýry (bez rozdílu druhu mléka)
 • Dále bude vyhlášen nejlepší sýr certifikovaný BIO, bez ohledu na kategorii

Nakládané sýry, stejně jako jiné mléčné výrobky – jogurty, máslo, kefíry apod. nesoutěží, zrovna tak jako různé pomazánky z tvarohu i sýra. Nebudou přijímány výrobky ze směsí více druhů mléka.

Porota si vyhrazuje právo po provedení základního senzorického posouzení vyřadit ze soutěže výrobek, který by ohrožoval zdraví hodnotitelů.

Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen, množství každého vzorku je stanoveno na 2 x 200g (Pokud je výrobek dodáván ve spotřebitelském balení, blížícím se této hmotnosti, lze připustit i méně.) Za každý přihlášený vzorek uhradí členové SFZ 200,- Kč, nečlenové 300,- Kč. Slovenští účastníci mohou platit v eurech. Detaily v přihlášce.

Vzorek musí být dodán 23.9.2017 v době od 08:00 do 09:00 hodin do kina v ulici Česká v Mikulově. Výrobky, které jsou uváděny na trh jako balené, musí být pro účely anonymity soutěže dodány bez etikety a označení výrobce. Etiketu prosíme dodat samostatně (nejlépe 2 a více kusů).

Přihlášky zasílejte emailem prostřednictvím tabulky v MS Excel, kterou najdete v příloze (Prosím nepřevádějte ji do jiných formátů – pdf, …, komplikujete tím zpracování přihlášky, děkuji.), na adresu  farma.hvozd@centrum.cz a současně také na mrazek@vospaspsm.cz nejpozději do 13.9.2017.  Po přijetí přihlášek Vám budou zaslány podrobnosti k celé akci.

Kriteria pro prodejní účast na Sýrové tržnici v historickém centru Mikulova.

 Provozní doba tržnice

 • sobota 23.9.2017        10:00 – 18:00
 • neděle 24.9.2017        09:00 – 14:00

Pro účastníky soutěže (pouze registrované či schválené mlékárny!), kteří mají zájem o prodej vlastních sýrů v atraktivním prostředí historického trhu v centru Mikulova, budou připraveny prodejní stánky. Poplatek za prodejní místo činí Kč 600,- Kč, každý prodejce si pro letošek musí přivézt svoji lednici nebo chladící vitrínu, tak jako na každý jiný trh. Po dohodě s pořadatelem je možné použít vlastní stánek, pokud jej prodejce preferuje. Na sýrové tržnici je povoleno prodávat pouze vlastní produkty!

Zájem o prodej na tržnici prosím zasílejte na mail info@hospitalitytraining.cz nejpozději do 13.9.2017

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám, neváhejte a objednávejte včas. Realizační tým tentokrát nebude mít pro vás k dispozici žádnou možnost ubytování.

Doprovodný program

Festival sýrů bude doplněný tak jako vloni doprovodným programem – cimbálovou muzikou, zpívajícími stloukačkami másla, programem pro děti, ovečkami v ohradě, odbornými přednáškami,kurzem zpracování mléka,  sýrařskými dílničkami pro děti i dospělé a pečením chleba v hliněné peci.

 

Za pořadatele: Blanka Hrbková,  Martin Hrabec,  Ing. Josef Mrázek,  Kateřina Urbánková