Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2017

MZe vzkazuje: Volné dotační prostředky na projekty spolupráce

Díky dosavadnímu nízkému zájmu žadatelů bylo rozhodnuto zahrnout do 4. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které bude probíhat v termínu od 4. do 24. dubna 2017, také operaci

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „16.4.1“).

Operace 16.4.1 je v tomto programovacím období PRV implementována zcela nově a má za cíl podpořit spolupráci minimálně dvou subjektů a vede k vytváření a rozvoji krátkého dodavatelského řetězce.

Detailní informace o této operaci naleznete na internetových stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-4-1-horizontalni-a-vertikalni/

Popis operace s příklade projektu, který je možný v této operaci financovat: Letak_16_4_1