Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2019

2-leté navazující opatření pro EZ

Vážení členové, předkládáme vám k připomínkám materiál pro navazující opatření k EZ. Vzhledem k tomu, že nová SZP bude spuštěna pravděpodobně až od roku 2023, Mze připravilo tato pravidla pro dobu přechodného období. Upozorňujeme Vás na fakt, že do opatření EZ se všemi svými pozemky, které nyní máte např. v TTP vstoupit jako TTP nemusíte. Většině pozemků končí závazky v roce 2019 (5-leté závazky) a je tedy možné např. rozorat a převést část pozemků do orné půdy (jako řešení sucha a vytvoření krmivové základny). Prosím, přemýšlejte i nad touto možností. Nyní je příležitost.

Důvodem pro předložení nařízení vlády je reagovat na ukončování programového období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev. Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci pokračovat v navazujících dvou letech v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí, aniž by došlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji a v oblasti změn klimatu. V rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství bude podporováno hospodaření v režimu ekologického zemědělství a v režimu přechodu na něj principy, které přímo navazují na principy stanovené v rámci nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ze kterého návrh nařízení vlády zcela vychází. Pokud budete chtít uplatnit svoje připomínky k materiálu, prosíme o zaslání do 20.9.2019 na adresu katerina.urbankova@pro-bio.cz. V případě dotazů volejte na mobil manažerky Svazu PRO-BIO 725 571 027.

Nařízení k EZ – 2-leté navazující

rozdílová tabulka EZ 2-leté navazující opatření