Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.6.2022

Ecotech Hub a představení programu Technologické inkubace

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si dovoluje informovat o novém projektu Technologické inkubace, který právě spustili. V rámci projektu podpoří do roku 2027 až 250 startupů i z oblasti udržitelného hospodaření v krajině.

Projekt je určen pro začínající malé a střední podniky zaměřující se na zelené technologie a eko-inovace se sídlem společnosti na území ČR. Výše podpory je nejvýše 1,6 mil. Kč ve formě přímé (1,1 mil. Kč) a nepřímé podpory (0,5 mil. Kč), resp. maximálně 5 mil. Kč u projektů Inkubace PLUS (4,5 mil. Kč přímé a 0,5 mil. Kč nepřímé podpory), vždy však maximálně do výše nevyčerpaného limitu de minimis. Přímá podpora do výše 1,1 mil. Kč, resp. 4,5 mil. Kč pro Inkubaci PLUS je poskytována v postupných platbách ex ante na nákup služeb spadajících pod uznatelné výdaje. Nepřímá podpora ve výši 0,5 mil. Kč je poskytována formou odborného poradenství, technické a právní podpory, práce inkubačního týmu, workshopů a podpory networkingu.

Všechny informace jsou k dispozici na webu. Na stránkách jsou ke stažení i detailní podmínky výzvy, needitovatelná žádost o poskytnutí podpory a povinné přílohy (business plán a Inkubační plán), které se budou odevzdávat – viz. příloha. Zájemci se po registraci v „1.KROK“ dostanou i k editovatelným verzím. Žádosti bude možné podávat v období od 1. 7. 2022 od 00:00 hod. do 31. 7. 2022 do 23:59 hod.

Podmínky TI je možné konzultovat přímo s manažerem. Konzultace projektu jako takového je také možná v rámci tzv. pre-inkubace: preinkubace@czechinvest.org. Tohoto úkolu se ujmou kolegové z regionálních kanceláří.

Kromě podpory inkubace startupů bude teď i více možností podpořit komunitu zaměřující se na eko-inovace v rámci tzv. EcoTech Hubu. Otevírají se tím nové možnosti spolupráce. Současně jsou otevření i všem dalším návrhům, jak může CzechInvest přispět k rozvoji nových inovací v oboru udržitelného hospodaření v krajině a inovací v zemědělských přístupech a technice.

Kontakt:

Jan Stachura, Manažer EcoTech BIC pro TI

+420 721 231 888, jan.stachura@czechinvest.orgwww.czechinvest.org