Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.6.2023

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmu žádostí pro intervence 33.73 – Investice do zemědělských podniků, 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů, 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce, 51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů a 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

V 1. kole se rozdělí celkem více než 8 mld. Kč, které budou směřovat zejména na investice do zemědělských a potravinářských podniků a na zahájení činnosti mladých zemědělců. Nedílnou součástí 1. kola je podpora inovací a projektů spolupráce.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
33.73 – Investice do zemědělských podniků

4 856 343 174

34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů

2 380 000 000

49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce

682 515 040

51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů

95 200 000

53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

267 750 000

Celkem

8 281 808 214

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Přílohy