• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

15.10.2018

Včely jinak – alternativy v chovu včel a přístupu k nim


Autor: Hradil R.
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320

Popis

Kniha přináší na 320 stranách texty více než dvou desítek autorů, průkopníků alternativního chovu včel z České republiky, Slovenska, Německa, Švýcarska, Velké Británie i dalších zemí. Významné zastoupení mají anthroposofičtí autoři, navazující na přednášky Rudolfa Steinera o včelách z roku 1923. Kniha je rozdělena do 4 oddílů: I. Včely a jejich problém (shrnutí současného stavu, hromadné úhyny včelstev, hledání příčin), II. Jiné včely (jiný pohled na včelstvo –  včelstvo jako organismus a bytost), III. Jiný chov – A) Alternativní opatření v chovu a B) Jiné úly, IV. Krajina pro včely (možnosti zvýšení potravní nabídky pro včely na zahradách, v zemědělství a veřejné zeleni). Kniha umožňuje lépe porozumět včelám a jejich skutečným potřebám a zároveň poskytuje konkrétní návody na praktická opatření v chovu i v péči o krajinu a zahradu. Obsahuje více než stovku černobílých fotografií a nákres.

Nedostupné