• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

13.11.2016

Pedologie a ochrana půdy


Autor: Bořivoj Šarapatka
Rok vydání: 2014
Počet stran: 232

Popis

Kniha Pedologie a ochrana půdy komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Pozornost je věnována klasifikačním systémům půd a to jak platné světové klasifikaci, tak klasifikacím používaným v poválečném období v ČR a na Slovensku. V posledních desetiletích je značně diskutovaným problémem degradace půd a její ochrana. Těmto otázkám jsou věnovány poslední kapitoly knihy. Ta je určena jak posluchačům vysokých škol, tak odborné veřejnosti.

Vyprodáno