Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.9.2021

Jak zaevidovat krajinné prvky na své parcele při uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

DO KONCE ROKU 2021 TRVÁ PŘECHODNÉ OBDOBÍ = Do konce zdaňovacího období r. 2021 lze ponechat již přiznané osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,  dani z nemovitých věcí, ve znění účinném před 31. 12. 2019. V případě, že krajinné prvky (1. skupina) nebudou zaevidovány do evidence EVP do 31. 12. 2021 vzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2022, tj. do 31. ledna 2022.

Celé znění ZDE