logo_bioakademie_barvaLEDNICE, ČESKÁ REPUBLIKA, 10. – 12. září 2015

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na podporu a kvalitu produkce v ekologickém zemědělství a sociální podnikání v podmínkách ekofarem. Každoročního setkání v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací.

Letošní, již 15. ročník naší konference přinese informace o tom, jaké jsou možnosti podpory ekologické produkce (nastavení nových dotačních podmínek v rámci PRV: opatření Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a dále sociální podnikání v rámci PRV a PGRLF), nastíní problematiku trhu s biopotravinami a také kvalitu ekologické produkce.

V rámci plenárního zasedání dne 10.9.2015 přednesou zástupci ministerstva zemědělství ČR informace o možnostech podpory pro ekologické zemědělství a ekologickou produkci. Odborná část bude věnována stavu trhu s biopotravinami, kvalitě ekologické produkce, vývoji sociálního zemědělství a systému ochrany jádrovin a polních plodin v ČR. Praktická exkurze ve dnech 11. a 12. září bude zaměřená na pěstování polních plodin a vinné révy.

  • Kontakt na pořadatele: klara.kantorkova@pro-bio.cz
  • Konference probíhá za finanční podpory ministerstva zemědělství ČR
  • Letošní ročník konference probíhá pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky

mze_zastita_ba2015